BATTERIER

Vår leverantör av batterier heter Inac och har sedan 1961 levererat batterier i Sverige. Banner startbatterier till gräsklippare, 75Ah fritidsbatterier och Optima marina batterier är dem absolut vanligaste batterierna som vi tillhandahåller.

Inac_batteribolaget-220x220