Snällare mot människa, maskin och miljö

Upp till 99% färre skadliga kolväten, jämfört med vanlig bensin

Dagens handelsbensin innehåller etanol, vilket påverkar dess hållbarhet till cirka tre månader. Detta skapar problem i maskiner som endast körs under kortare säsonger ex. gräsklippare, röjsågar och båtmotorer. Väljer du ett alkylatbränsle slipper du dessa problem, samtidigt som du värnar om hälsa och miljön. Hos oss hittar du Aspen miljöbränsle för två- och fyrtaktsmotorer i olika volymer.

Visste du att 1 timmes gräsklippning med vanlig bensin ger lika stora utsläpp av giftig bensen som ger ca 100 timmars gräsklippning med Aspen alkylatbensin.

Aspen alkylatbensin är 99% renare än vanlig bensin. I stort sett fri från skadliga ämnen som svavel, bensen och aromater. Snällare, inte bara mot dig och din omgivning utan även mot dina trädgårdsmaskiner. Den håller motorn renare och gör den mer lättstartad. Dessutom kan den vara kvar i tanken över vintern utan att tappa i kvalitet.

Perfekta prestanda för de flesta trädgårdsmaskiner som gräsklippare, häcksaxar, trimmers, röjsågar, jordfräsar och snöslungor.

Välj Aspen 2 för tvåtaktsmotorer och Aspen 4 för fyrtaktsmotorer.