Besöksadress: Svedjevägen 1 - Telefon: 0910-155 80

Batterier

Batterier från Sveriges ledande batterikedja, endast produkter av den högsta kvalitén

Batterier för alla dina fritidsmaskiner

Vi har batterier för båtar, husbilar, husvagnar och för trädgårdsmaskiner m.m.

Vår leverantör av batterier heter Batteribolaget Inac och har sedan 1961 levererat batterier i Sverige. Banner startbatterier till gräsklippare, fritidsbatterier och Optima marina batterier är dem absolut vanligaste batterierna som vi tillhandahåller.

Vi säljer, servar och installerar batterier i alla typer av miljöer och fordon. Du är även välkommen in för test av ditt batteri!
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram